معنى v و h

I. چِگالی یا دانسیته (به انگلیسی: Density) یا یک ماده (که به آن یا جرم حجمی یا جرم مخصوص نیز می‌گویند)، جرم آن ماده به ازای حجم واحد است

2023-02-09
  ز جة بوراك
 1. com ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ ف اا‬: ‫ا‬ 3 (١
 2. فهو مكلوم وكليم
 3. مركز معلومات وزارة التربية والتعليم
 4. 3 8 )تعود الها في كلمة جسمها سطر 5 الى
 5. هاند
 6. double meaning n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc
 7. قاموس عربي عربي ، www
 8. c
 9. m
 10. الخ